Senior klub K. Olšany
„Život je len krátko otvorenie a zatvorenie očí. Je len na Tebe, čo za túto chvíľu uvidíš.“

Úvod

 Klub seniorov v Košických Olšanoch bol založený v roku 2017, za predsedu klubu bol zvolený Ing. Jozef Jenčko.